Thiết bị tách DC tiên tiến

(Đồng phát triển với KOGAS, đã cấp bằng sáng chế)
Với sự hợp tác của các Tổng Công ty Nhà nước-SME, đã hoàn toàn giải quyết các hạn chế của hàng nhập khẩu thông qua phát triển thành công sản phẩm đầu tiên được cấp bằng sang chế tại Hàn Quốc
Tóm tắt các Công nghệ được đồng phát triển
  • Thiết bị lọc tách mạch một chiều nâng cao đã được cải thiện các
   chức năng sau đây:
  • - cho phép đo lường điện thế tức thời mà không cần tháo dỡ
       thiết bị
  • - loại bỏ đỉnh nhiễu phát sinh khi Bật/Tắt bộ chỉnh lưu
  • - xử lý hiện tượng gỉ kẽm bên trong (dùng tất cả các chi tiết nhôm)
  • (các vấn đề trên được phát hiện ngay tại hiện trường với các sản phẩm nhập khẩu)
  • Nhằm tăng cường bảo vệ chống xung sét cao áp, Dòng sự cố xoay chiều, và dòng tự cảm xoay chiều tại hiện trường, chúng tôi áp dụng công nghệ bảo vệ chống sét và bí quyết riêng mà chúng tôi đã tích lũy được từ năm 1999 khi mới bắt đầu hoạt động.
  • - áp dụng Loại Ⅰ (10/350㎲, 20kA)
  • - Cấp bảo vệ IEC 61643 nhằm bảo vệ mối nối cách điện, giá trị vận hành của động cơ
  • - các sản phẩm khác áp dụng thiết bị Loại II (8/25㎲, 100kA)
  Mối nối cách điện Bảo vệ từ Xung sét cao áp, Dòng sự cố xoay chiều với Thiết bị Lọc tách mạch một chiều nâng cao (DDD)
  DDD không được lắp đặt. Sự phát sinh xung sét cao áp và dòng sự cố xoay chiều tạo ra chênh lệch điện thế lớn tại mỗi đầu của mối nối cách điện, làm hỏng mối nối.
  Bảo vệ mối nối cách điện khỏi tác động của xung sét cao áp và dòng sự cố.
  Chặn phóng dòng điện chống gỉ cực âm DC.
  DDD được lắp đặt. DDD phóng ra điện áp cao để tạo ra đẳng thế tại mỗi đầu của mối nối cách điện, bảo vệ khỏi bị hư hại, và đồng thời chặn dòng điện chống gỉ cực âm DC.
  Các thông số Bảo vệ và Mục tiêu Kỹ thuật nâng cao
  Các hạng mục Kỹ thuật đồng Phát triển Công năng bảo vệ
  Điện áp chặn dòng một chiều Chênh lệch điện thế của mỗi đầu – 1V
  Đặt điểm của dòng xoay chiều ổn định Chênh lệch điện thế của mỗi đầu – 1V
  Rò điện với điện áp chặn dòng một chiều Dưới 0.25mA/V
  Cường độ sét định mức Cấp Ⅰ, 10x350µsec, max20kA
  (Cấp Ⅱ, 200kA 8/20µsec 200kA <)
  Dòng sự cố xoay chiều định mức (AC 60Hz rms) 30 chu kỳ. Trên 3.7kA
  Dòng xoay chiều ổn định 60Hz, Max 45A
  Chống nổ Chứng nhận kiểm tra OEM
  Khác Đăng ký bằng sáng chế:
  Số 10-1279856, Tiết kiệm chi phí
  Giải quyết các vấn đề của Sản phẩm Hiện tại ở Khu vực KOGAS
  • (khắc phục triệt để các vấn đề trên bằng cách áp dụng DDD cải tiến)
  • 1. Cho phép đo lường điện thế tức thời mà không cần tháo dỡ DDD
  • 2. Loại bỏ đỉnh nhiễu phát sinh khi Bật/Tắt bộ chỉnh lưu
  • 3. Cải thiện chức năng bảo vệ chống sét cho dòng điện cao áp
  • (xung sét, Dòng sự cố xoay chiều, dòng tự cảm xoay chiều)
  • 4. Không chấp nhận bộ phận kim loại bên trong DDD – bị gỉ
  • 5. Khác: tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa công năng, đạt yêu cầu kiểm tra v.v.
  • 6. Thử nghiệm công năng của bên thứ ba được ủy quyền
  Thiết bị Lọc tách mạch một chiều nâng cao Quy cách
  (đã cấp bằng sáng chế, thành công theo quyết định của cơ quan SME, đồng phát triển sản phẩm)
  Các hạng mục Thiết bị Lọc tách mạch một chiều nâng cao Quy cách
  (1) Cường độ sét định mức max 20kA, Cấp Ⅰ, 10x350µsec dạng sóng (xung sét chính)
  (2) Dòng sự cố xoay chiều định mức (AC 60Hz rms) Max 3,7kA trở lên, 30 chu kỳ,
  (3) Điện áp chặn dòng một chiều Dòng một chiều -6V/+1V
  (chênh lệch điện áp mỗi đầu khi cấp nguồn một chiều: dưới 1V)
  (4) Dòng xoay chiều ổn định Tối đa 45A, 60Hz
  (chênh lệch điện áp mỗi đầu khi cấp nguồn xoay chiều: dưới 1V)
  (5) Rò điện dòng một chiều Dưới 0,25 mA/V với điện áp chặn một chiều
  (6) Nguồn điện Không bắt buộc
  (7) Điện thế tức thời Cho phép đo lường điện thế tức thời mà không cần tháo dỡ
  (8) Ăn mòn (gỉ) bên trong Áp dụng cho một loại chi tiết kim loại
  (9) Chống nổ Cung cấp chứng nhận
  (10) Khác Đã đăng ký bằng sáng chế, kèm theo cực đo, silicon
  Hình ản sản phẩm
  Thử nghiệm của bên thứ ba được ủy quyền
  • Thử nghiệm cường độ sét định mức của KERI.
   Áp dụng Loại Ⅰ(10x350㎲), 20kA cường độ sét
  • Thử nghiệm Dòng sự cố xoay chiều
   định mức của KERI.
   Sử dụng dòng điện 60Hz, 30chu kỳ, 3,7kA
  Chứng nhận bằng sáng chế, Báo cáo thử nghiệm
  • Chứng nhận bằng sáng chế:
   Số 10-1279836
   Thiết bị tách DC tiên tiến
  • Báo cáo thử nghiệm KERI
   Thiết bị tách DC tiên tiến
  • Chứng nhận chống nổ cho hộp kín
  Trình đơn
  nhanh