LIÊN HỆ & Cơ quan

 

Trụ sở chính

Trụ sở chính Hàn Quốc Trụ sở chính / Nhà máy 950, Deokgeum-ro Geumwang-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Korea
 Trung tâm Khách hàng 280, Gwangpyeong-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea
 Tel: +82-2-572-0008, Fax: +82-2-572-3224
 Điện thoại di động +82-10-9495-1956 (KOR)
 +60-12-642-1956 (MYS)
 Email johanbinkim@gmail.com

 

Mạng lưới toàn cầu

Quốc gia Tên công ty Liên hệ
Malaysia Harapan Erat sdn bhd Điện thoại +60-3-7843-6888
 Fax +60-3-7843-6886
 E-mail shah.bakar@gmail.com
Thái Lan C.S. Integrated Solution Co., Ltd Điện thoại di động +66-81-755-1855
 Fax +66-2-618-6496
 Email chatchai.sornkrai@gmail.com
Singapore Precision Technologies Pte Ltd Tel +65-6273-4573
 E-mail adrianchen@pretech.co.sg
Ấn Độ GROUND ECA3G Pvt. Ltd Điện thoại +91-981-0050116
 Fax +91-11-4902-9061
 Email info@groundeca3g.com
Brunei Harapan Erat sdn bhd Điện thoại +60-3-7843-6888
 Fax +60-3-7843-6886
 Email shah.bakar@gmail.com
Indonesia PT MAGNA INTER TEKNIKA Tel +62-21-8661-5774
 E-mail sales@magnainterteknika.com
Brazil SKMtech Điện thoại +55-21-99208-4982
 Email nicolau@skmtech.com.br
Thổ Nhĩ Kỳ RADSAN Điện thoại +90-532-6934157
 Email    cat@radsan.com.tr
Jordan SKAB Engineering Industries Tel +962-777-111-333
 E-mail ceo@skabengineering.com
Trình đơn
nhanh