Công cụ tiếp địa kỹ thuật số thế hệ thứ 3 mang đến công năng chống sét hoàn hảo Tiếp địa không cần chôn ngầm

Chức năng chính của  

 • Bằng sáng chế Hoa Kỳ: THIẾT BỊ NỐI ĐẤT KHÔNG CẦN CHÔN NGẦM
 • Đa năng/đa diện với SPD Tiếp địa + Bảo vệ Chống sét Tích hợp
 • Tích hợp bảo vệ chống sét cho các hệ thống điện tử, thông tin liên lạc-CNTT, hệ thống điều khiển, hệ thống truyền thông, hệ thống radar, PLC, hệ thống giám sát CCTV, v.v.
 • Loại bỏ xung điện từ khỏi đường dây điện, đường dây truyền thông, dây tiếp địa
 • Loại bỏ xung điện từ khỏi đường ống nước, ống dẫn khí, cấu trúc dẫn điện
 • Loại bỏ xung điện từ khỏi hệ thống ngầm/tiếp địa (GPR: Tăng điện thế tiếp địa), các xung điện phụ phóng ra từ SPD khi chuyển hóa năng lượng
 • Thực hiện chức năng nối đất và chống sét đồng thời
 • Cung cấp hệ thống nối đất & đẳng thế chung
 • Hệ thống ứng phó sét đa năng (bằng sáng chế) - trong điều kiện nóng lên toàn cầu
 • Thiết bị tiếp địa không cần chôn ngầm - lắp đặt và vận chuyển dễ dàng và nhanh chóng
 • Phù hợp với môi trường tiếp địa kém, ví dụ đảo, vùng đất đá, đồi núi và vùng cao
 • Hệ thống bảo vệ chống sét trên phương tiện di động dành cho xe cơ giới quân đội và chính phủ, xe thử nghiệm RF, v.v

Hệ thống Bảo vệ chống sét tích hợp hoàn hảo

 • VỚI

 • Chủng loại, số lượng kim thu sét đa dạng
 • Trở kháng tiếp địa cực thấp
 • Số thiết bị chống sét lan truyền (SPD)
  (mỗi SPD có các đặc tính khác nhau, và SPD phải được đấu nối với TIẾP ĐỊA)
 • KHÔNG

  thể bảo vệ các hệ thống, thiết bị khác nhau
 • fkhỏi xung sét
 • khỏi Xung sét tự cảm
 • khỏi Xung sét nghịch đảo
 • khỏi Các xung phóng qua Cấu kiện thép, các Cấu kiện dẫn điện khác
 • Khử đột biến dẫn điện khỏi các đường dây diện, đường dây dữ liệu
 • Khử sét lan truyền cảm ứng thông qua các kết cấu bằng thép
 • Tiếp địa cho từng thiết bị với đẳng thể nhằm bảo vệ thiết bị khỏi xung sét
 • Bảo vệ chống xung tự cảm, xung nghịch đảo
 • Được cấp Bằng sáng chế của Hoa Kỳ: eca3G tự nó là một hệ thống TIẾP ĐỊA hoàn hảo

 : eka three G

 • Thiết bị chuyển đổi năng lượng thế hệ thứ ba
 • Bằng sáng chế Hoa Kỳ: THIẾT BỊ NỐI ĐẤT KHÔNG CẦN CHÔN NGẦM
 • Bảo vệ chống sét tích hợp với Chức năng nối đất
 • Bảo vệ chống sét tích hợp hoàn hào, cho phép bảo vệ khỏi nhiều đột biến khác nhau trong đường dây điện, đường truyền dữ liệu, các thiết bị, cấu kiện thép, các bộ phận dẫn điện nối đất xung quanh để xử lý tất cả các đột biến có thể xảy ra
 • Một có thể kết nối với tối đa 10 điểm bảo vệ chống sét
 • có thể phát hiện các đột biến dẫn điện, chuyển đổi năng lượng đột biến dẫn điện, trung hòa và loại bỏ tất cả các dòng điện có thể xâm nhập vào các hệ thống thông qua đường dây điện, đường dây dữ liệu, các bộ phận dẫn điệnngoài (như đường ống dẫn nước & khí, cấu kiện thép).
 • có các chức năng chuyển đổi năng lượng và trung hòa để chuyển đổi các đặc tính điện của đột biến dẫn điện thành hồ quang điện, nhiệt, trung hòa, và loại bỏ đột biến dẫn điện.
 • tạo ra môi trường ĐẲNG THẾ cho tất cả các thiết bị và các bộ phận dẫn điện, v.v. tự động làm tăng điện trở nối đất.
 • cung cấp BẢO VỆ CHỐNG SÉT TÍCH HỢP để có thể kết nối tối đa 20 điểm.

Các bộ linh kiện  

Component Modules

 • - Modular Design for Performance Based Maintenance Service
 • eca3G LM model
 • eca3G TNC model
 • eca3G TM model

 Modular Design

 • Module composition
 • Main control board
 • SED module
 • Neutralization & EQ Module
 • Common Grounding Module
 • Multi-Pulse lightning Response Module
 • Energy Conversion Module
 • M2M Module
Trình đơn
nhanh