HỆ THỐNG ON-365

 

Sơ lược HỆ THỐNG ON-365

Chúng tôi có thể liên tục bảo vệ và duy trì chức năng bình thường của các trang thiết bị truyền thông liên lạc điện tử khỏi tác động của xung sét bằng cách kiểm tra công năng và tình trạng của thiết bị eca3G. Đặc biệt, chúng tôi có thể đảm bảo chất lượng của hệ thống bảo vệ chống sét bằng cách theo dõi đẳng thế thời gian thực - tình trạng điện thế của hệ thống TNC (tiếp địa tổng). Chúng tôi có thể cung cấp thêm giải pháp chống sét tối ưu thông qua kích hoạt Hệ thống quản lý tích hợp bảo vệ chống sét thời gian thực, vận hành thiết bị, giám sát an ninh và tác vụ mà không cần ngắt điện (Off) trong suốt thời gian xảy sét.

 

 

 

ON-365 SYSTEM   Operational Concept

ON-365 system is the real-time monitoring system for eca3G functions at client site with this service,
we can provide further Performance Guarantee Maintenance Service
Trình đơn
nhanh