CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp)

Chúng tôi cam kết tuân thủ các nguyên tắc phát triển bền vững,và đảm nhận vai trò là một công dân có trách nhiệm về xã hội và đạo đức.

 

Chúng tôi đã thực hiện 'chia sẻ 1%' với công ty từ năm 1999. Chúng tôi đã và đang đóng góp cho học bổng của Trường Korea Information & Communication Polytechnic College (khoảng 100.000 đô la trong 10 năm) và trường trung học Chungcheongbuk-do Semi-Conductor High School (khoảng 50.000 đô la trong 10 năm). Hơn nữa, bằng việc liên tục hỗ trợ các tổ chức tình nguyện quốc tế bao gồm 'UNICEF' và 'Good Neighbors', chúng tôi đã cố gắng mang lại niềm an ủi cho trẻ em chịu hậu quả từ những khó khăn ở khắp mọi nơi.

  • Cung cấp học bổng cho Trường Trung học Chungcheongbuk-do Semiconductor High School
  • Cung cấp học bổng cho Trường Korea IC Polytechnic College
  • Hỗ trợ Quận Gangjin (Dịch vụ bảo vệ chống sét)
  • Hỗ trợ Đối tác Gugye-ri (Hỗ trợ thu hoạch)
  • Cung cấp học bổng cho Trường Korea IC Polytechnic College
  • Cung cấp học bổng cho Trường Korea IC Polytechnic College
  • Chứng nhận của UNICEF – 1% hoạt động chia sẻ
Trình đơn
nhanh