กรณีของความสำเร็จ / การป้องกันฟ้าผ่าอย่างสมบูรณ์

(ลูกค้าของเราใช้โซลูชันการป้องกันฟ้าผ่าแบบครบวงจรสูงสุด)

ชื่อของสถานที่ที่มีเรื่องราวความสำเร็จ กองทัพเรือ: เกาะ ชายฝั่ง
พื้นที่ตามแนวชายแดน: เรดาร์ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ระบบการสื่อสาร
โรงงานบำบัดน้ำอินชอน
- เซนเซอร์ แผงควบคุมอุปกรณ์เสียหาย
คอมพิวเตอร์ทางการทหาร ยานพาหนะ
- สายล่อฟ้าที่ติดตั้งในระหว่างฤดูหนาว พื้นที่ขรุขระ
- ยากต่อการทำให้ความต้านทานของดินต่ำ
ปัญหาไฟกระชาก
- ฟ้าผ่า!! ปิดเครื่อง
- ยากต่อการต่อสายดินของระบบไฟฟ้าได้ดี
- ความเสียหายจากไฟกระชากบ่อยครั้ง
- ติดตั้งสายล่อฟ้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ การทดลองกับ SPD ที่หลากหลาย สายล่อฟ้ามาก
- ถังเก็บน้ำและรั้วเหล็ก
- ติดตั้งบนพาหนะเคลื่อนที่
- ยากต่อการติดตั้งในระหว่างฤดูหนาว พื้นที่ขรุขระ
โซลูชันที่ประสบความสำเร็จ
ความสำเร็จ :
ด้วย 'eca3G' โซลูชันการป้องกันฟ้าผ่าแบบมาตรฐาน รองรับการดำเนินตลอด 24-ชั่วโมง
ความสำเร็จ :
ด้วย 'eca3G' โซลูชันการป้องกันฟ้าผ่าแบบมาตรฐาน ทำให้ศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน เกิดไฟกระชากจากรั้ว แก้ปัญหาไฟกระชากย้อนกลับ
ความสำเร็จ :
ด้วย 'eca3G' ไม่จำเป็นต้องมีสายล่อฟ้า การป้องกันที่สมบูรณ์แบบสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก
ชื่อของสถานที่ที่มีเรื่องราวความสำเร็จ KBS DTVR: สถานีถ่ายทอดสัญญาณดิจิตอลแบบไม่มีเจ้าหน้าที่ - ออกอากาศ อุปกรณ์สื่อสาร เขื่อนพลังน้ำ
- การเฝ้าระวัง ศูนย์ควบคุม
- อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ไฟกระชากแรง
เรดาร์กองทัพ ควบคุมขีปนาวุธ ต่อต้านอากาศยาน
ปัญหาไฟกระชาก
ยากต่อการติดตั้งสายดินของระบบไฟ้ฟ้าที่ดีในพื้นที่ขรุขระ ฟ้าผ่าบ่อยครั้ง การดำเนินงานที่ไม่มีเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องการได้รับการป้องกันที่สมบูรณ์แบบ ยากต่อการติดตั้งสายล่อฟ้า ระบบเฝ้าระวังที่เสียหายบ่อย ระบบศูนย์ควบคุม - ฟ้าผ่า!! ปิดเครื่อง
- ฟ้าผ่าบ่อยครั้ง อุปกรณ์ไฮเทคเสียหาย
โซลูชันที่ประสบความสำเร็จ
ความสำเร็จ :
ด้วย 'eca3G' โซลูชันการป้องกันฟ้าผ่าแบบมาตรฐาน รองรับการดำเนินตลอด 24-ชั่วโมง
ความสำเร็จ :
ด้วย 'eca3G' โซลูชันการป้องกันฟ้าผ่าแบบมาตรฐาน รองรับการดำเนินตลอด 24-ชั่วโมง
ความสำเร็จ :
ด้วย 'eca3G' รองรับการดำเนินการตลอด 24-ชั่วโมง
ชื่อของสถานที่ที่มีเรื่องราวความสำเร็จ หน่วยงานดับเพลิง:
ระบบตรวจสอบอัคคีภัยระบบสื่อสาร
สถานี Gwanaksan Mountain RF
- พื้นที่ขรุขระ ฟ้าผ่าบ่อยครั้ง
สถานีอุตุนิยมวิทยา-การตรวจสอบทางทะเลที่ไม่ม่เจ้าหน้าที่
ปัญหาไฟกระชาก
- ความคุ้มครองฉุกเฉินเมื่อไม่มีการสื่อสารสาธารณะ
- ต้องมีการป้องกันที่สมบูรณ์แบบ
- พื้นที่ขระขระที่ยอดเขา
- อุปกรณ์สื่อสาร ชิ้นส่วนเสียหาย
- เครื่องมือตรวจสอบระดับน้ำ ลม อุณหภูมิ และปริมาณเกลือ
- ความเสียหายต่อเครื่องมือ ระบบการสื่อสารข้อมูล
โซลูชันที่ประสบความสำเร็จ
ความสำเร็จ :
ด้วย 'eca3G' โซลูชันการป้องกันฟ้าผ่าแบบมาตรฐาน รองรับการดำเนินตลอด 24-ชั่วโมง
ความสำเร็จ :
ด้วย 'eca3G' รองรับการดำเนินการตลอด 24-ชั่วโมง
ความสำเร็จ :
ด้วย 'eca3G' รองรับการดำเนินการตลอด 24-ชั่วโมง
ดิจิตอล