โซลูชันการป้องกันฟ้าผ่าแบบครบวงจรสูงสุด

ประสิทธิภาพการทำงานหลัก - ดู PDF

- ประสิทธิภาพของการป้องกันฟ้าผ่าที่ประสบผลสำเร็จ => อัตรการป้องกันที่ประสบผลสำเร็จ 99.88% เป็นเวลา 18 ปี

- ลูกค้าของเราได้รับโซลูชันแบบสูงสุดเพื่อป้องกันระบบของพวกเขา ที่สามารถทำให้พวกเขามุ่งเน้นความสนใจไปที่ธุรกิจของพวกเขาได้อย่างเต็มที่

 • สถานีเรดาร์
 • ถ่ายทอดสัญญาณ
 • ระบบสื่อสารของกองทัพ
 • ระบบตรวจสอบอัคคีภัยจากป่า
 • ระบบเฝ้าระวัง CCTV
 • 999 - C4 i Center
 • สถานีอุตุนิยมวิทยา
 • เขื่อนพลังน้ำ
 • พาหนะเคลื่อนที่ RF
 • ยานพาหนะของคอมพิวเตอร์ทางทหาร
 • ห้องควบคุมโรงงานบำบัดน้ำ
 • Rocky-Hilly-Island BST
ดิจิตอล