Chứng nhận Bằng sáng chế - BẰNG SÁNG CHẾ HOA KỲ

<eca3G> là công nghệ được cấp bằng sáng chế Hoa Kỳ là THIẾT BỊ NỐI ĐẤT KHÔNG CẦN CHÔN NGẦM

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Loại Tiêu đề Số đăng ký Đơn vị cấp
Bằng sáng chế Hoa Kỳ Thiết bị tiếp địa không cần chôn ngầm USA7652865 B2 Bằng sáng chế Hoa Kỳ
Bằng sáng chế Thiết bị tiếp địa thế hệ thứ 3 10-0599359 Cục Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc
Bằng sáng chế Thiết bị tiếp địa điện và Phương pháp lắp đặt 10-0561179 Cục Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc
Bằng sáng chế Bộ xúc tác thiết bị tiếp địa điện 0444909 Cục Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc
Bằng sáng chế Thiết bị tiếp địa kim loại 10-0634184 Cục Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc
PCT Thiết bị tiếp địa thế hệ thứ 3 PCT/KR2006002907 Bằng sáng chế quốc tế
Model tiện tích Thiết bị tiếp địa di động 0267220 Cục Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc
Model tiện tích Thiết bị tiếp địa 0183980 Cục Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc

CÁC CHỨNG NHẬN của hệ thống <eca3G>

ISO 9001, ISO 14001, sản phẩm cao cấp được chứng nhận bởi Trung tâm Mua sắm Công cộng, Chứng nhận Hiệu suất, Nhãn hiệu CE, Doanh nghiệp NT & INNOBIZ, Bảo hiểm Trách nhiệm Công cộng Meritz, tham gia bảo hiểm đảm bảo hiệu suất của Hiệp hội Trợ cấp Hỗ trợ Máy móc, v.v.

CÁC CHỨNG NHẬN của hệ thống <eca3G>
TÊN SỐ CHỨNG NHẬN CƠ QUAN THẨM QUYỀN
Bằng sáng chế Hoa Kỳ US 7652865 B2 Cục Thương hiệu và Quản lý Bằng sáng chế Hoa Kỳ
Thiết bị tiếp địa 3G: eca3G PCT/KR2006002907 BẰNG SÁNG CHẾ QUỐC TẾ
BẰNG SÁNG CHẾ HÀN QUỐC Số 10-0599359 CỤC BẢN QUYỀN SÁNG CHẾ
ISO 9001:2008 / KS Q 9001:2009 KR11051 KBS
ISO 14001:2004 KE11037 KBS
CE GROUND-0101-3 Communaute Europeene
Chứng nhận Sản phẩm Cao cấp 2007093 (2007~2010.5) Trung tâm Mua sắm Công cộng
Doanh nghiệp liên doanh nghiên cứu & Phát triển Số 20080400327 SME Promotion Corp
Doanh nghiệp INNOBIZ Số 6066-3249 Cơ quan SME

Chứng nhận

Chứng nhận thử nghiệm được cấp phép

Chứng nhận thử nghiệm được cấp phép
Tiêu đề Số đăng ký Đơn vị cấp
Thiết bị tiếp địa kỹ thuật số thế hệ thứ 3 eca3G Series Viện thử nghiệm điện Hàn Quốc
Bộ xúc tác thiết bị tiếp địa điện TAK-007990 Korea Testing and Research Institute
High-Voltage Broad-Area Air Terminal 650 TRD05C00027 Viện Nghiên cứu và Thử nghiệm Hàn Quốc
Bộ suy hao đột biết dẫn điện (PGS-SPA) Sóng điện 2005-0350 Viện thử nghiệm điện Hàn Quốc
Bộ xúc tác thiết bị tiếp địa điện TRD05S00392 Viện Nghiên cứu Công nghệ điện Hàn Quốc

Chứng nhận thử nghiệm được cấp phép - KERI

 

 

Chứng nhận thử nghiệm được cấp phép - SIRIM

1. <eca3G-LM> Test Report - Báo cáo thử nghiệm - SIRIM_2011EL0627_LM – JKR / IEC Loại II cao
2. <eca3G-LP> Test Report - Báo cáo thử nghiệm - SIRIM_2011EL0626_LP – JKR / IEC Loại II thấp

Phân loại các Thiết bị bảo vệ chống sét (Yêu cầu JKR)

Phân loại các Thiết bị bảo vệ chống sét
Vị trí tủ điện chính/ Tủ điện phân phối Tủ điện chính tiếp nhận năng lượng từ Bên được cấp phép hoặc Tòa nhà khác Tủ điện phụ và/hoặc Tủ điện phân phối tiếp nhận năng lượng từ Tủ điện chính đặt tại cùng một Tòa nhà Tủ điện phân phối cuối cùng tiếp nhận năng lượng từ Tủ điện phụ hoặc Tủ điện phân phối đặt tại cùng một Tòa nhà
Phân loại Thử nghiệm Xung (MS IEC 61643-1) Loại I Loại II
Cao
Loại II Thấp Loại III
Dòng điện xung, Iimp (10/350us) mỗi chế độ ≥ 10 kA      
Dòng điện phóng danh nghĩa, In (8/20us) mỗi chế độ   ≥ 20 kA ≥ 10 kA  
Dòng điện phóng tối đa Imax (8/20us) mỗi chế độ   ≥ 65 kA ≥ 40 kA  
Điện áp mạch hở, Uoc. (1.2/50us) mỗi chế độ       ≥ 6 kV
Cấp bảo vệ điện áp, lên đến (L-N, L-E, N-E) tạo Iimp hoặc In hoặc Uoc ≤ 2500 V ≤ 2000 V ≤ 1500 V ≤ 1000 V

 

 

Trình đơn
nhanh