CÁC CHỨNG NHẬN CỦA hệ thống eca3G

ISO 9001, ISO 14001, sản phẩm cao cấp được chứng nhận bởi Trung tâm Mua sắm Công cộng, Chứng nhận Hiệu suất, Nhãn hiệu CE, Doanh nghiệp NT & INNOBIZ, Bảo hiểm Trách nhiệm Công cộng Meritz, tham gia bảo hiểm đảm bảo hiệu suất của Hiệp hội Trợ cấp Hỗ trợ Máy móc, v.v.

 

 

 
Báo cáo Thử nghiệm
- Báo cáo_Thử nghiệm_tại Nhà máy_TM-34-20-50M -
  Báo cáo Thử nghiệm
- LP-3P_tiêu chí1_kiểm tra -
 
 
Báo cáo Thử nghiệm
- Báo cáo_Thử nghiệm_tại Nhà máy _LM-34-38-90M -
  Báo cáo Thử nghiệm
- Báo cáo_Thử nghiệm_tại Nhà máy _LP-3P -
 
 
Báo cáo Thử nghiệm
- LP-3P-Báo cáo_Kiểm tra _tiếng anh_2009_KERI -
  Báo cáo Thử nghiệm
- KTR-LP3P_ngày 29 tháng 5_2015 -
 
 
Báo cáo Thử nghiệm
- KERI_ Báo cáo_Thử nghiệm _LP_12_24_20M -
  Báo cáo Thử nghiệm
- KERI_ Báo cáo_ Thử nghiệm _LP_34_38_40M -
 
 
Báo cáo Thử nghiệm
- EMI_EMS_ Báo cáo_ Thử nghiệm _LM -
  Báo cáo Thử nghiệm
- Báo cáo Thử nghiệm KERI_LM_34_40_90M -
 
 
BẰNG SÁNG CHẾ HOA KỲ
- Số US7,652,865,B2 -
  BẰNG SÁNG CHẾ Quốc tế
- PCT/KR2006002907 -
 
 
SIRIM Báo cáo Thử nghiệm
- SIRIM_2011EL0626_LP -
  SIRIM Báo cáo Thử nghiệm
- SIRIM_2011EL0627_LM -
 
 
BẰNG SÁNG CHẾ HÀN QUỐC
- Số 10-0599359 -
  TCL
- ISO9001:2008 -
 
 
TCL
- ISO14001:2004 -
  CE
- Communaute Europeene -
 
 
Doanh nghiệp INNOBIZ
- Số 6066-3249 -
  Bảo hiểm Trách nhiệm Sản phẩm 1000 triệu Won
- Bảo hiểm Hàng hải & Cháy nổ HYUNDAI -
 
 
BÁO CÁO THỬ NGHIỆM CE_IEC
- IEC61643_11B -
  BÁO CÁO THỬ NGHIỆM KTC
- Chứng nhận Kiểm tra Hàn Quốc-

 

Trình đơn
nhanh