Các trường hợp thành công / Bảo vệ chống sét tuyệt đối

(Khách hàng của chúng tôi sử dụng các giải pháp bảo vệ chống sét hoàn toàn tối ưu)

Tên các địa điểm thực hiện thành công Hải quân: Đảo, các căn cứ ven biển
Khu vực biên giới: Radar, thiết bị quan trắc bằng nhiệt, hệ thống truyền thông
NHÀ MÁY NƯỚC Inchon
- Cảm biển, hư hại dụng cụ bảng điều khiển
Chỉ huy QUÂN ĐỘI Các phương tiện
- Cọc tiếp địa trong mùa đông, các khu vực đất đá
- Khó đảm bảo điện trở nối đất thấp
Sự cố đột biến dẫn điện
- Sét!! Sập nguồn
- Khó đảm bảo tiếp địa tốt
- Thiệt hại đột biến dẫn điện thường xuyên
- Lắp đặt nhiều cột tiếp địa đặc biệt, với nhiều thử nghiệm SPD, cột tiếp địa
- Bồn nước & Rào chắn bằng thép
- Lắp đặt tại các địa điểm di động
- Khó lắp đặt các cột tiếp địa trong mùa đông, khu vực đất đá
Giải pháp thành công
Thành công :
Với 'eca3G,' hỗ trợ vận hành hoàn thiện trong 24 tiếng, thiết lập các giải pháp chống sét tiêu chuẩn
Thành công :
với 'eca3G,' Đẳng thế, đột biến dẫn điện cảm ứng từ rào chắn, đột biến dẫn điện ngược được giải quyết, thiết lập các giải pháp chống sét tiêu chuẩn
Thành công :
với 'eca3G,' Không cần thanh tiếp địa, bảo vệ hoàn hảo cho các thiết bị điện tử
Tên các địa điểm thực hiện thành công KBS DTVR: Trạm chuyển tiếp - phát thanh truyền hình kỹ thuật số tự động, thiết bị truyền thông ĐẬP THỦY ĐIỆN
- Trung tâm giám sát, điều khiển - Hồ chứa lớn: đột biến dẫn điện lớn
RADAR QUÂN ĐỘI, KIỂM SOÁT tên lửa, súng phòng không
Sự cố đột biến dẫn điện
Khó đảm bảo tiếp địa tốt ở các khu vực đất đá, sét ngang, các hoạt động tự động cần bảo vệ hoàn hảo Khó lắp đặt cột tiếp địa, thiệt hại thường xuyên cho hệ thống, hệ thống trung tâm điều khiển - Sét!! Sập nguồn
- Sét ngang, thiệt hại thiết bị công nghệ cao
Giải pháp thành công
Thành công :
Với 'eca3G,' hỗ trợ vận hành hoàn thiện trong 24 tiếng, thiết lập các giải pháp chống sét tiêu chuẩn
Thành công :
Với 'eca3G,' hỗ trợ vận hành hoàn thiện trong 24 tiếng, thiết lập các giải pháp chống sét tiêu chuẩn
Thành công :
Với 'eca3G,' hỗ trợ vận hành hoàn thiện trong 24 tiếng
Tên các địa điểm thực hiện thành công CƠ QUAN CỨU HỎA:
Hệ thống Giám sát Cứu hỏa Hệ thống Thông tin liên lạc
Trạm RF Núi Gwanaksan
- Khu vực đất đá, sét ngang
Trạm Khí tượng – Hệ thống Giám sát Biển Tự động
Sự cố đột biến dẫn điện
- Phạm vi khẩn cấp khi truyền thông công cộng không sẵn sàng
- Cần bảo vệ hoàn hảo
- Khu vực đất đá trên đỉnh núi
- Thiết bị truyền thông, thiệt hại các bộ phận
- Thiết bị giám sát thủy triều, gió, nhiệt độ, hàm lượng muối
- Thiệt hại thiết bị, hệ thống truyền thông dữ liệu
Giải pháp thành công
Thành công :
Với 'eca3G,' hỗ trợ vận hành hoàn thiện trong 24 tiếng, thiết lập các giải pháp chống sét tiêu chuẩn
Thành công :
Với 'eca3G,' hỗ trợ vận hành hoàn thiện trong 24 tiếng
Thành công :
Với 'eca3G,' hỗ trợ vận hành hoàn thiện trong 24 tiếng
Trình đơn
nhanh