: eka three G

 (eka three G) là :

- Thiết bị Chuyển đổi Năng lượng Thế hệ Thứ 3

- Bằng sáng chế Hoa Kỳ: THIẾT BỊ TIẾP ĐẤT KHÔNG CẦN CHÔN TRONG LÒNG ĐẤT
(BẰNG SÁNG CHẾ HOA KỲ SỐ 7652865 B2)

- Giải pháp bảo vệ đột biến dẫn điện tích hợp hoàn toàn với các bộ phận tiếp đất và đẳng thế.

- Đa chức năng & Nhiều tầng với Tiếp đất + SPD + bảo vệ khu vực tích hợp

 Gia tăng hư hại Hệ thống điện tử do các Thay đổi Môi trường Hoạt động

- Dễ bị ảnh hưởng bởi tần suất gia tăng của sét, sét đa tầng do sự nóng lên toàn cầu

- Các hệ thống tiên tiến sử dụng nhiều chip IC để tự động hóa, tích hợp

- Mức độ tích hợp của chip IC cao → trở kháng yếu từ các đột biến dẫn điện ngoài.

- Hệ thống tạo thành mạng, nối với các cáp khác nhau

- 88.3% nguyên nhân gây ra các sự cố của thiết bị điện tử chưa biết đến là do đột biến dẫn điện

 là GIẢI PHÁp cho TẠI SAO CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT SỐ ĐIỆN TỬ vẫn BỊ HƯ HẠI ngay cả khi LẮP ĐẶT TẤT CẢ CÁC LOẠI Thiết bị Bảo vệ Đột biến dẫn điện, cho dù đã lắp dựng nhiều thanh nối đất, đảm bảo điện trở nối đất rất thấp, các hệ thống truyền thông, viễn thông, tự động, mạng lưới, hệ thống giám sát từ xa, trung tâm dữ liệu, hệ thống radar & phát thanh, kể cả các hệ thống che chắn di động.

▶ Khử bỏ đột biến dẫn điện khỏi các đường dây diện, đường dây dữ liệu

▶ Khử bỏ sét lan truyền cảm ứng thông qua các kết cấu bằng thép

▶ Tiếp địa cho từng thiết bị với chức năng đẳng thế để bảo vệ thiết

bị khỏi đột biến dẫn điện.

▶ Bảo vệ khỏi sét lan truyền cảm ứng, đột biến dẫn điện ngược

▶ Bằng sáng chế Hoa Kỳ Số 7,652,865 B2

– Thiết bị Nối đất không cần chôn trong lòng đất

Hiệu suất bảo vệ chống sét cao

"Tỷ lệ bảo vệ thành công lên tới 99.88%

trong 24 năm cho trên 5,000 địa điểm"

(Tỷ lệ bảo vệ thành công lên tới 99.88% trong suốt 24)

0.12% 6 địa điểm thường xuyên bị ảnh hưởng bởi đột biến dẫn điện sau lắp đặt do không thay đổi từ tiếp địa cách ly đến tiếp địa chung, tuy nhiên các địa điểm này đã được khôi phục sau khi áp dụng bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm.

Trình đơn
nhanh