Mükemmel Yıldırım Dalgalanması Koruması için
3. Nesil Dijital Topraklama Cihazı
Topraklama Yok

 Temel Fonksiyonları

 • ABD Patenti: TOPRAK ALTINA GÖMÜLMEYİ GEREKTİRMEYEN TOPRAKLAMA CİHAZI
 • Topraklama + SPD + Entegre Yıldırım Korumasıyla Çok fonksiyonlu / çok kapsamlı
 • Elektronik sistemleri, haberleşme BT sistemleri, alet kontrol sistemleri, yayıncılık
  sistemleri, radar sistemleri, PLC, CCTV gözetleme sistemleri vb. için entegre
  dalgalanma koruması
 • Enerji hatları, haberleşme hatları, topraklama hatları kaynaklı endüke
  dalgalanmaları ortadan kaldırır
 • Su boruları, gaz boruları, iletken yapılar kaynaklı endüke dalgalanmaları ortadan kaldırır
 • Toprak / Topraklama sistemleri (GPR: Toprak Potansiyel Yükselişi), enerji dönüşümü nedeniyle SPD kaynaklı ikincil dalgalanma deşarjları kaynaklı endüke dalgalanmaları ortadan kaldırır
 • Topraklama ve dalgalanmaya karşı koruma fonksiyonu bir arada
 • Ortak topraklama ve eş potansiyel sistemi sağlar
 • Çoklu yıldırım yanıt sistemi (patent) – Küresel ısınma ortamı
 • Toprağa gömülmesine gerek olmayan topraklama cihazı – kolay ve hızlı kurulum ve taşıma
 • Zayıf topraklama ortamı için idealdir örneğin adalar, kayalık alanlar, tepelik alanlar ve yaylalar
 • Ordu ve devlet mobil haberleşme araçları, RF test araçları vb. için mobil araç sistemi dalgalanma koruması.

Entegre Mükemmel Yıldırım Dalgalanması Koruması

 • İLE

 • Çeşitli tür, sayılarda Yıldırım Çubukları
 • Çok düşük Topraklama Direnci
 • Dalgalanma Koruyucu Cihaz (SPD) sayısı
  (her SPD farklı özelliklere sahiptir ve SPD'nin TOPRAĞA bağlanması gereklidir)
 • Çeşitli

  sistemleri, ekipmanları şunlardan KORUYAMAZ:
 • Yıldırım Dalgalanmaları
 • Endüke Yıldırım Dalgalanmaları
 • Ters Dalgalanmalar
 • Çelik Yapılar, Diğer İletken Yapıların Rotalarından
 • Enerji hatlarındaki, veri hatlarındaki dalgalanmaları ortadan kaldırır
 • Çelik yapılar üzerinden yıldırım kaynaklı dalgalanmaları ortadan kaldırır
 • Ekipmanı tüm dalgalanmalara karşı korumak için eş potansiyel ile her ekipman için topraklama
 • Endüke yıldırım dalgalanması, ters dalgalanmaya karşı koruma
 • ABD patentli: eca3G'nın kendisi İyi TOPRAKLAMADIR

 : eka üç G

 • Üçüncü Nesil Enerji Dönüşüm Aleti
 • ABD Patenti: TOPRAK ALTINA GÖMÜLMEYİ GEREKTİRMEYEN TOPRAKLAMA CİHAZI
 • Topraklama fonksiyonuna sahip entegre dalgalanma koruması
 • Enerji hatları, veri hatları, çeşitli ekipmanlar, çelik yapılar, çevredeki topraklanmış iletken parçaları için dalgalanmalara karşı olası tüm dalgalanmaları kapsayacak şekilde entegre kusursuz dalgalanma koruması
 • Bir maks. 20 dalgalanma koruma noktasına bağlanarak kullanılır
 • dalgalanmaları, dalgalanma enerji dönüşümlerini tespit edebilir; enerji hatları, veri hatları, dahili iletken parçalar (su ve gaz boru hatları, çelik yapılar gibi) kaynaklı olarak sisteme girebilecek tüm dalgalanmaları ortadan kaldırır.
 • , dalgalanmanın elektrik özelliklerini ark, ısı, nötrleştirmeye dönüştürmek üzere enerji dönüşüm ve nötrleştirme işlevlerine sahip olup böylece dalgalanmaları ortadan kaldırır.
 • , tüm ekipman ve iletken parçalar vb. için otomatik olarak topraklama direncini artıran bir EŞ POTANSİYEL ortam oluşturur.
 • , maks. 20 noktaya bağlanabilen ENTEGRE DALGALANMA KORUMASI sağlar.

 Bileşen Üniteleri

Dahili Bileşen Üniteleri

 • eca3G
 • Harici Blok
 • Dahili Blok
 • Tespit/Güvenik/
  Dalgalanma Önleyici Ünite
 • Modül-Enerji Dönüşümü/Dalgalanma Deşarjı/Nötralizasyonu
 • Çoklu Yıldırım Yanıt Ünitesi
 • Dijital Analiz ve Kontrol Ünitesi

Bileşen Cihazları

 • ① Enerji Kalitesi Analiz Cihazı
  Bu cihaz AC şebekesine paralel olarak bağlanır ve gelen enerjinin gerilim ve dalga biçimini analiz eder. Bu cihaz, anormal enerji beslemesi (örneğin yıldırım kaynaklı akım dalgalanması vb.) tespit ettiğinde Enerji Dönüşüm Cihazını etkinleştirecektir
 • ② Dalgalanma Koruma Cihazı
  Bu cihaz, dalgalanmayı engellemek ve koruma sistemine aktarma kaynaklı paraziti önlemek için Enerji Kalite Analiz Cihazı tarafından algılanan dalgalanma ve paraziti Isı Dönüşüm Cihazı, Nötrleştirme Cihazı ve Dalgalanma Deşarj Cihazına baypas eder
 • ③ Dalgalanma Deşarj Cihazı
  Bu Cihaz, Dalgalanma Koruma Cihazı tarafından önlenmeyen yıldırım dalgalanması kaynaklı yüksek gerilim impulslarını elektrik arkıyla deşarj eder, yüksek gerilim impulslarını dönüştürür, elektronik cihazlara zarar verebilecek elektrik enerjisini, elektrik özelliklerini ortadan kaldırır
 • ④ Nötrleştirme Cihazı
  Bu cihaz, elektronların karşılıklı deşarj özelliğini kullanarak Dalgalanma Koruma Cihazı tarafından önlenmeyen yıldırım dalgalanmaları kaynaklı yüksek impulsa sahip elektriğin pozitif elektronlarını ya da negatif elektronlarını nötrleştirir, yıldırım dalgalanmalarını ve paraziti kusursuz bir şekilde ortadan kaldırır.
 • ⑤ Enerji Dönüşüm Cihazı
  Bu cihaz, Dalgalanma Koruma Cihazı tarafından önlenemeyen yıldırım dalgalanmaları kaynaklı yüksek impulsa sahip anormal elektrik enerjisi akımını ㎲ (mikro saniye) dönüşüm hızıyla ısı enerjisine dönüştürür, bir ısı dönüşük katalizörü ve yüksek enerji dönüşüm ünitesi kullanarak kusursuz bir şekilde yıldırım dalgalanmaları kaynaklı yüksek impulsa sahip akımların elektrik özelliklerini ortadan kaldırır.
 • ⑥ Toprak İletken Cihazı (MGB)
  Bu cihaz, enerji dönüşüm cihazlarıyla (Dalgalanma Deşarj Cihazı, Nötrleştirme Cihazı, ısı enerjisi dönüşüm ünitesi) anormal elektrik enerjisini ısı enerjisine, ark deşarj enerjisi ve elektron nötrleştirmesiyle sistemleri koruyabilmek üzere toprak iletken bağlantısı sağlar. Anormal elektriğin kaynağı topraklama, harici enerji hatları, veri hatları vb. olup enerji besleme hatları değildir.

FONKSİYON akışı

Çabuk
Menü