ใบรับรองและสิทธิบัตร - สิทธิบัตรแห่งอเมริกา

'eca3G' มีเทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรแห่งอเมริกาเป็น "อุปกรณ์สายดินที่ไม่จำเป็นต้องฝังลงดิน”

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภท เรื่อง ทะเบียนเลขที่ ผู้ออก
สิทธิบัตรแห่งอเมริกา อุปกรณ์สายดินของระบบไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นต้องฝังลงในพื้นดิน USA7652865 B2 สิทธิบัตรแห่งอเมริกา
สิทธิบัตร อุปกรณ์สายดินรุ่นที่ 3 10-0599359 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งเกาหลี
สิทธิบัตร อุปกรณ์สายดินทางไฟฟ้าและวิธีการติดตั้ง 10-0561179 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งเกาหลี
สิทธิบัตร ตัวเร่งอุปกรณ์สายดินทางไฟฟ้า 0444909 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งเกาหลี
สิทธิบัตร อุปกรณ์สายดินโลหะ 10-0634184 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งเกาหลี
PCT อุปกรณ์สายดินรุ่นที่ 3 PCT/KR2006002907 สิทธิบัตรนานาชาติ
ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ อุปกรณ์สายดินแบบเคลื่อนที่ได้ 0267220 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งเกาหลี
ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ อุปกรณ์สายดิน 0183980 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งเกาหลี

การรับรองของ <eca3G>

ISO 9001, ISO 14001, ผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่ได้รับการรับรองจากบริการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ (Public Procurement Service) การรับรองประสิทธิภาพ (Performance Certification), CE mark, NT & INNOBIZ Enterprise, การประกันภัย Meritz PL ร่วมกับรับประกันในประสิทธิภาพจาก Machinery Mutual Aid Association เป็นต้น

การรับรองของ <eca3G>
ชื่อ หมายเลขการรับรอง ผู้มีอำนาจ
สิทธิบัตรแห่งอเมริกา US 7652865 B2 สิทธิบัตรแห่งอเมริกาและสำนักงานเครื่องหมายการค้า
อุปกรณ์สายดิน 3G: eca3G PCT/KR2006002907 สิทธิบัตรนานาชาติ
สิทธิบัตรแห่งเกาหลี No. 10-0599359 สำนักงานสิทธิบัตร
ISO 9001:2008 / KS Q 9001:2009 KR11051 KBS
ISO 14001:2004 KE11037 KBS
CE GROUND-0101-3 สหภาพยุโรป
ใบรับรองผลิตภัณฑ์ชั้นนำ 2007093 (2007~2010.5) บริการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ
R & D Venture Enterprise No. 20080400327 SME Promotion Corp
INNOBIZ Enterprise No. 6066-3249 ผู้มีอำนาจของ SME

ใบรับรอง

ใบรับรองการทดสอบที่ผ่านการรับรอง

ใบรับรองการทดสอบที่ผ่านการรับรอง
เรื่อง: หมายเลขจดทะเบียน ผู้ออก
อุปกรณ์สายดินกิจิตอลรุ่นที่ 3 ซีรีย์ eca3G สถาบันการทดสอบไฟฟ้าแห่งเกาหลี
ตัวเร่งอุปกรณ์สายดินทางไฟฟ้า TAK-007990 สถาบันวิจัยและการทดสอบแห่งเกาหลี
High-Voltage Broad-Area Air Terminal 650 TRD05C00027 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกแห่งเกาหลี
ตัวดึงดูดไฟกระชาก (PGS-SPA) คลื่นไฟฟ้า 2005-0350 สถาบันการทดสอบไฟฟ้าแห่งเกาหลี
ตัวเร่งอุปกรณ์สายดินทางไฟฟ้า TRD05S00392 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกแห่งเกาหลี

ใบรับรองการทดสอบที่ผ่านการรับรอง - KERI

 

 

ใบรับรองการทดสอบที่ผ่านการรับรอง - SIRIM

1. <eca3G-LM> รายงานการทดสอบ - SIRIM_2011EL0627_LM – JKR / IEC Higher Class II
2. <eca3G-LP> รายงานการทดสอบ - SIRIM_2011EL0626_LP – JKR / IEC Lower Class II

ประเภทของ SPDs (ความต้องการของ JKR)

ประเภทของ SPDs
ตำแหน่งของบอร์ดสวิตช์/บอร์ดจ่ายไฟ บอร์ดสวิตช์ได้รับไฟฟ้าจากผู้รับอนุญาตหรืออาคารอื่น บอร์ดสวิตช์ย่อย และ/หรือ บอร์ดจ่ายไฟได้รับพลังงานจากบอร์ดสวิตช์ที่ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกัน บอร์ดจ่ายไฟสุดท้ายได้รับพลังงานจากบอร์ดสวิตช์ย่อยหรือบอร์ดจ่ายไฟที่ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกัน
ประเภทการทดสอบแรงดันไฟฟ้า (MS IEC 61643-1) ประเภท I ประเภท II สูงกว่า ประเภท II ต่ำกว่า ประเภท III
กระแสไฟฟ้า Iimp (10/350us) ต่อโหมด ≥ 10 kA      
การปล่อยกระแสไฟที่กำหนด In (8/20us) ต่อโหมด   ≥ 20 kA ≥ 10 kA  
การปล่อยกระแสไฟสูงสุด Imax (8/20us) ต่อโหมด   ≥ 65 kA ≥ 40 kA  
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด Uoc (1.2/50us) ต่อโหมด       ≥ 6 kV
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า มากถึง (L-N, L-E, N-E) ที่ Iimp หรือ In หรือ Uoc ≤ 2500 V ≤ 2000 V ≤ 1500 V ≤ 1000 V

 

 

ดิจิตอล