การรับรองของ eca3G

ISO 9001, ISO 14001, ผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่ได้รับการรับรองจากบริการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ (Public Procurement Service)
การรับรองประสิทธิภาพ (Performance Certification), CE Mark, NT & INNOBIZ Enterprise, การประกันภัย Meritz PL ร่วมกับรับประกันในประสิทธิภาพจาก Machinery Mutual Aid Association เป็นต้น

 

 

 
รายงานการทดสอบ
- Mil_Test_Report_TM-34-20-50M -
  รายงานการทดสอบ
- LP-3P_test_criteria1 -
 
 
รายงานการทดสอบ
- Mil_Test_report_LM-34-38-90M -
  รายงานการทดสอบ
- Mil_Test_Report_LP-3P -
 
 
รายงานการทดสอบ
- LP-3P-Test_report_eng_2009_KERI -
  รายงานการทดสอบ
- KTR-LP3P_May29_2015 -
 
 
รายงานการทดสอบ
- KERI_Test_Report_LP_12_24_20M -
  รายงานการทดสอบ
- KERI_Test_Report_LP_34_38_40M -
 
 
รายงานการทดสอบ
- EMI_EMS_Test_report_LM -
  รายงานการทดสอบ
- KERI Test Report_LM_34_40_90M -
 
 
สิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกา
- No.US7,652,865,B2 -
  สิทธิบัตรนานาชาติ
- PCT/KR2006002907 -
 
 
รายงานการทดสอบ SIRIM
- SIRIM_2011EL0626_LP -
  รายงานการทดสอบ SIRIM
- SIRIM_2011EL0627_LM -
 
 
สิทธิบัตรแห่งเกาหลี
- No. 10-0599359 -
  TCL
- ISO9001:2008 -
 
 
TCL
- ISO14001:2004 -
  CE
- Communaute Europeene (สหภาพยุโรป) -
 
 
สถาบัน INNOBIZ
- No. 6066-3249 -
  การประกันภัย PL ครอบคลุม 1000 ล้านวอน
- การประกันภัยอัคคีภัยและภัยทางทะเลของ HYUNDAI -
 
 
รายงานการทดสอบ
- IEC61643_11B -
  รายงานการทดสอบ KTC
- - ใบรับรองการทดสอบของเกาหลี -

 

ดิจิตอล