คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: eca3G หมายถึงอะไร

เป็นชื่อย่อของ 'Energy Conversion Apparatus 3rd Generation' สามารถอ่านออกเสียงได้ดังนี้ 'เอคา ทรี จี!!'

คำถาม: 'eca3G' เป็นอุปกรณ์สายดินหรือเป็นอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า

eca3G เป็นอุปกรณ์สายดินหรือเป็นอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ที่ช่วยในการทำระบบสายดินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด (สายดินแบบทั่วไป ทำให้ศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน) และลดกระแสไฟกระชากจากฟ้าผ่าได้ในเวลาเดียวกัน 'eca3G' คืออุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าเพื่อลดแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติและกระแสไฟฟ้าที่ถูกเหนี่ยวนำจากฟ้าผ่า 'eca3G' ได้รับสิทธิบัตรแห่งอเมริกา (No. 7652865 B2) เป็น "อุปกรณ์สายดินที่ไม่จำเป็นต้องฝังลงดิน”

คำถาม: 'eca3G' ทำงานอย่างไร

โดยการแปลงกระแสไฟฟ้าของไฟกระชากจากฟ้าผ่าให้เป็นพลังงานแบบอื่น เช่น พลังงานความร้อนและพลังงานอาร์ค ทำให้ไฟฟ้าเป็นกลาง และสร้างสภาพแวดล้อมที่มีศักย์ไฟฟ้าที่เท่ากันเพื่อปกป้องระบบทั้งหมดในพื้นที่เดียวกัน นี่คือเทคโนโลยีของอุปกรณ์สายดินดิจิทอลรุ่นที่สามแห่งแรกของโลก ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาและสิทธิบัตรระหว่างประเทศ

คำถาม: ใครคือลูกค้าคนสำคัญของ eca3G

eca3G ได้ถูกติดตั้งสำหรับกองทัพเรือ กองทัพบก กองทัพอากาศ สถาบันแห่งชาติ หน่วยงานบริหารจัดการน้ำ บริษัทผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ-นิวเคลียร์ บริษัทแก๊ส รวมทั้งรถไฟ รถไฟใต้ดิน สถานที่ก่อสร้างถนน สถานีกระจายเสียง ผู้ให้บริการการสื่อสารเคลื่อนที่ ยานพาหนะเคลื่อนที่ เป็นต้น ป้องกันสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากฟ้าผ่า

คำถาม: eca3G ป้องกันอุปกรณ์ชนิดใดบ้าง

eca3G ป้องกันอุปกรณ์สื่อสารมีสาย/ไร้สาย เรดาร์ ยานพาหนะสื่อสาร อุปกรณ์ควบคุมการวัด อุปกรณ์การออกอากาศ กล้องวงจรปิด CCTV และระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเขตแดนอิเลคทรอนิก ปืนต่อต้านอากาศ ยานขีปนาวุธ เป็นต้น พร้อมอุปกรณ์สำหรับป้องกันอุปกรณ์สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกทั้งหมดจากฟ้าผ่าและไฟกระชาก

คำถาม: ช่วงเวลาในการรับประกัน eca3G นานเท่าใด

รุ่นการป้องกันฟ้าผ่า (LM, SM, TM, TNC): 5 ปี รุ่นการป้องกันไฟกระชาก: 3 ปี

คำถาม: 'eca3G' สามารถใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีสายดินได้หรือไม่

ได้ 'eca3G' สามารถป้องกันระบบอิเล็กทรอนิก/สื่อสารจากฟ้าผ่าโดยไม่จำเป็นต้องมีระบบสายดิน เรามีประสบการณ์มากมายสำหรับสถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์แบบไม่มีเจ้าหน้าที่ ระบบเฝ้าระวังไฟป่าที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ ระบบเฝ้าระวังเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ ระบบสื่อสารไร้สายของหน่วยงานดับเพลิงในพื้นที่เขตภูเขาลึก และอื่นๆ อีกมากมาย นี่คือหนึ่งในความแข็งแกร่งของ eca3G และเป็นส่วนสำคัญของสิทธิบัตรแห่งอเมริกา

ดิจิตอล