: eka three G

 (eka three G) คือ :

- เครื่องมือการแปลงพลังงานรุ่นที่ 3

- สิทธิบัตรแห่งอเมริกา อุปกรณ์ต่อสายดินที่ไม่จำเป็นต้องฝังลงในดิน (สิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา 7652865 B2)

- โซลูชันการป้องกันไฟกระชากจากฟ้าผ่าแบบครบวงจรพร้อมสรรพด้วยระบบสายดิน ส่วนประกอบที่ทำให้ศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน

- ฟังก์ชันที่หลากหลายและครอบคลุมสายดินหลายจุด + SPD + การป้องกันแบบรวมโซน

 ความเสียหายที่เพิ่มขึ้นของระบบอิเล็กทรอนิกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการดำเนินการ

- สัมผัสกับฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเพิ่มขึ้น ฟ้าผ่าหลายขั้นเนื่องจากภาวะโลกร้อน

- ระบบขั้นสูงที่ใช้ชิป IC มากขึ้นสำหรับระบบอัตโนมัติที่รวมเข้า

- การรวมเข้าของระดับความต้านทานของชิป IC จากสูง → ต่ำกว่าจากการกระชากของไฟฟ้าจากภายนอก

- ระบบจากเครือข่าย การเชื่อมต่อด้วยสายไฟที่มาก

- 88.3% ที่ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกที่เกิดขึ้นจากไฟกระชาก

 เป็นโซลูชันสำหรับเหตุผลว่าทำไมระบบดิจิตอลอิเล็กทรอนิกยังคงถูกทำลาย ถึงแม้ว่าจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากทุกประเภท แม้แต่การติดตั้งสายล่อฟ้าต่อลงดินมากมาย ทำให้ค่าความต้านทานของดินต่ำสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก การสื่อสาร โทรคมนาคม ระบบอัตโนมัติ เครือข่าย ระบบการตรวจสอบระยะไกล ศูนย์ข้อมูล ระบบกระจายเสียงและเรดาร์และอื่นๆ รวมถึงระบบที่พักอาศัยเแบบคลื่อนที่

▶ ลดไฟกระชากจากสายไฟ สายส่งข้อมูล

▶ ลดการทำให้เกิดไฟกระชากผ่านโครงสร้างที่เป็นเหล็ก

▶ สายดินสำหรับอุปกรณ์แต่ละชนิดที่มีศักย์ไฟฟ้าที่เท่ากันเพื่อป้องกันอุปกรณ์ทั้งหมดจากไฟกระชาก

▶ การป้องกันจากไฟกระชากจากฟ้าผ่าที่ถูกเหนี่ยวนำขึ้น ไฟกระชากแบบย้อนกลับ

▶ สิทธิบัตรแห่งอเมริกา เลขที่ 7,652,865 B2

- อุปกรณ์ต่อสายดินที่ไม่จำเป็นต้องฝังลงในดิน
 

ประสิทธิภาพในการป้องกันฟ้าผ่าที่ได้ผล

"อัตราการป้องกันที่ได้ผล 99.88%

เป็นเวลา 18 ปี มากกว่า 4,000 แห่ง"

(99.88% ของอัตราการป้องกันที่ได้ผลเป็นเวลา 18 ปี)

0.12% 3 แห่ง ความเสียหายจากไฟกระชากอย่างต่อเนื่องหลังจากการติดตั้งเนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสายดินของระบบไฟฟ้าที่แยกเข้ากับสายดินของระบบไฟฟ้าแบบทั่วไป แต่สถานที่เหล่านี้จะได้เงินทดแทนค่าความเสียหายจากการประกันภัย PL

ดิจิตอล