TM-Series

eca3G LM-Series

ที่ตั้ง

ชั้น ตู้ โครงครอบเคลื่อนที่

การใช้

ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอิเล็กทรอนิกในโครงครอบเคลื่อนที่ ระบบการออกอากาศ

การปล่อยไฟสูงสุด (Imax):

160kA~480kA / 1.0 ~ 2.5kV

watch the eca3g video

ดูวิดีโอ eca3g

TM-Series

รุ่นผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติเฉพาะ กำลังไฟฟ้า น้ำหนัก (กก.) ขนาด (กxยxส/มม.)
TM-1P 1Φ2W/220V/160kA/20MJ 1ø2W/220V 13.5~14.5 485×135×450
1Φ2W/220V/320kA/20MJ 1ø2W/220V
TM-3P 3Φ3W/220V/480kA/50MJ 3ø3W/220V
3Φ3W/380V/480kA/50MJ 3ø3W/380V
3Φ4W/220V/480kA/50MJ 3ø4W/220V
3Φ4W/380V/480kA/50MJ 3ø4W/380V

ตามเงื่อนไขของการผลิต อาจมีความแตกต่างทางด้านลักษณะ รูปร่าง ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

ดิจิตอล