SPD : คู่มือแนะนำผู้ใช้งาน

※ คู่มือแนะนำผู้ใช้งาน

1. ตรวจสอบชนิดของตัวเชื่อมต่อ, วิธีการสื่อสาร และแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้ากับประเภทของ SPD ที่เหมาะสม

 

2. การเชื่อมต่อสายดินสำหรับ SPD คือไฟเข้าจากชิ้นส่วนประกอของ SPD และชิ้นส่วนของสายการสื่อสารป้องกันควรถูกต่อเข้ากับขั้วต่อลงลงที่ < eca3G > ถูกเชื่อมต่อ

 

3. SPD ควรถูกติดตั้งใกล้กับอุปกรณ์ป้องกัน หาก SPD ถูกติดตั้งห่างเกินกว่า 30 เมตร จากอุปกรณ์ป้องกัน ควรติดตั้ง SPD ตัวที่สองให้ใกล้กับอุปกรณ์ กรุณาพยายามทำให้สายเคเบิลสั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

 

4. < INPUT > ของ SPD ถูกเชื่อมต่อเข้ากับชิ้นส่วนที่อาจเกิดไฟกระชาก และ < OUTPUT> ของ SPD ถูกเชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์ป้องกัน

 

5. SPD ถูกติดตั้งในกล่องป้องกันห่างไกลจากฝุ่นละอองหรือน้ำฝน

 

6. SPD ทั้งหมดได้รับการออกแบบมาโดยไม่ต้องทำการบำรุงรักษา ชิ้นส่วนประกอบภายในที่ไม่จำเป็นต้องซ่อมแซม และออกแบบเพื่อให้วงจรไฟฟ้าภายในของ SPD ถูกตัดการเชื่อมต่อ (ไฟช็อต) เมื่อสายสื่อสารสัมผัสโดยตรงกับสายไฟทำให้เกิดอาร์คเนื่องจากการชำรุดของฉนวน กระแสไฟฟ้าเกินเนื่องจากฟ้าผ่าที่รุนแรง

 

7. หากส่วนภายในของ SPS ช็อต การสื่อสารจะถูกตัด และควรเปลี่ยน SPD เพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารใหม่ หาก SPD มีความเสียหายเกิดจากความผิดพลาดของสายไฟ ควรทำการซ่อมแซมสายไฟ

 

8. SPD เป็นผลิตภัณฑ์สิ้นเปลือง ขอแนะนำให้สำรองไว้ในกรณีที่เกิดไฟกระชากขึ้น

 

 

※ ประเภท

หมายเลข การใช้ รุ่น ตัวเชื่อมต่อ สายไฟ แรงดันในสายไฟที่กำหนด แรงดันในสายไฟสูงสุด ระดับการป้องกัน การปล่อยกระแสไฟสูงสุด
1 TEL/ADSL TLJ12C RJ11 1 150V 170V 220V 20kA
2 TLT32C 3p สกรู 1
3 ISDN-T0 ISJ14B RJ11 1 48V 53V 70V 20kA
4 ISJ44B RJ45 2
5 IS3T4B 3p สกรู 1
6 IS5T4B 5p สกรู 2
7 LEASED/
4-20mA
LSJ12B RJ11 1 24V 28V 40V 20kA
8 LSJ42B RJ45 2
9 LS3T2B 3p สกรู 1
10 LS5T2B 5p สกรู 2
11 RS422/
RS485
RS3T6A 3p สกรู 1 6V 10V 15V 20kA
12 RS5T6A 5p สกรู 2
13 LAN LAJ46A RJ45 1 6V 10V 20V 20kA
14 CCTV/
ETHERNET
VIBP1B BNC-J/P   Bandwidth: 0~70MHz 10V 20V 20kA
15 VIBJ1B BNC-J/J
16 RF RFNP00 N-J/P Bandwidth:
0~1GHz
แรงดันไฟฟ้า:
25~150W
ค่าการสูญเสีย: <0.5dB VSWR: <1.3 600V 20kA
17 RFNJ00 N-J/J
18 RFBP00 BNC-J/P
19 RFBJ00 BNC-J/J

การป้องกันไฟกระชากจากฟ้าผ่าของระบบ CCTV ที่มี

LP สำหรับ Camera & Control Bo, eca3G LM สำหรับ DVR, การตรวจสอบ, เซิร์ฟเวอร์,

ระบบควบคุมและทำให้สภาพแวดล้อมมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน

ดิจิตอล