ระบบ ON-365

 

โครงร่าง ระบบ ON-365

เราสามารถปกป้องและรักษาหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกจากไฟกระชากจากฟ้าผ่าได้อย่างต่อเนื่อง
โดยทำการตรวจสอบประสิทธิภาพและสถานะทองแดงของ eca3G โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราสามารถรักษาคุณภาพของระบบป้องกันฟ้าผ่าได้โดยการตรวจสอบสถานะของศักย์ไฟฟ้าที่เท่ากันในเวลาจริงหรือสถานะของระบบ TNC (สายดินทั่วไป) เราสามารถให้การป้องกันที่ดีที่สุดต่อความเสียหายที่เกิดจากฟ้าผ่า โดยใช้การป้องกันการป้องกันฟ้าผ่าแบบในเวลาจริงรวมเข้ากับระบบการจัดการ การใช้อุปกรณ์ การเฝ้าระวังและการปฏิบัติภารกิจโดยไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องในระหว่างการเกิดฟ้าผ่า

 

 

 

ON-365 SYSTEM   Operational Concept

ON-365 system is the real-time monitoring system for eca3G functions at client site with this service,
we can provide further Performance Guarantee Maintenance Service
ดิจิตอล