ไฟกระชากจากฟ้าผ่า

ความเสียหายจากไฟกระชากจากฟ้าผ่า - คลื่นแรงดันไฟฟ้าลัดวงจร

 1. รูปคลื่นของแรงดันไฟฟ้าจากฟ้าผ่า/กระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าแสดงให้เห็นถึงรูปคลื่นของแรงดันไฟฟ้าที่สูงมาก คลื่นของแรงดันไฟฟ้าที่สูงมากถูกเรียกว่าไฟกระชากซึ่งเข้าใกล้ความสูงสูงสุด (แรงดันไฟฟ้ายอดคลื่น) เป็นเวลาไมโครวินาที ที่จะหายไปในเวลาไมโครวินาที ไฟกระชากเป็นไฟฟ้าลัดวงจรผิดปกติที่เกิดขึ้นในทันทีในวงจรไฟฟ้า/ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าอาจมี < dielectric breakdown >, < multi-function>, < degradation> เนื่องจากการเกิดไฟกระชาก
 2. คลื่นแรงดันไฟฟ้าที่สูงมากเกิน (แรงดันไฟกระชากสูงมาก) เป็นคลื่นความถี่สูง สามารถส่งผ่านจากหม้อแปลงหลักถึงหม้อแปลงรองได้โดยง่าย ซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนกึ่งนำไฟฟ้าเกิดความเสียหายที่รุนแรงได้
 3. เมื่อไฟกระชากลัดวงจรเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าหรือวงจรของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ไฟกระชากลัดวงจรจะส่งผลโดยตรงกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกและอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำให้เกิดการเสื่อมตัวของฉนวนและทำให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรง เช่น ทำให้เกิดรูขนาดเล็กหรือเกิดการลุกไหม้อย่างฉับพลัน
 4. ระบบไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมต่อเข้ากันผ่านระบบเครือข่ายและสายเคเบิล ที่มีการรวมใช้ชิป IC (LSI, VLSI) ในปริมาณมาก ที่มีวงจรระบบที่ซับซ้อนมากขึ้น ไมโครอิเล็กทรอนิก กระแสไฟฟ้าเกิดการลัดวงจรได้แม้แต่ในช่วงวินาทีที่สั้น ทำให้การสลายตัว การเผาไหม้ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกในบางส่วน แผงวงจรไฟฟ้าที่บางกว่า แรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าของชิป IC ที่มีการรวมในปริมาณมากจะเปราะบางลงจากการกระชากของไฟ

ประเภทของความเสียหายที่ลูกค้าต้องการให้แก้ไขด้วย <eca3G>

 1. อุปกรณ์เสียหาย: ชิ้นส่วนเสื่อมสภาพ
  1. การช็อตสะสมของไฟกระชากหลายครั้งทำให้ระบบปิดตัวลงทันที
  2. ต้องเปลี่ยนการ์ดบ่อยครั้ง (ได้รับความเสียหาย)
  3. ไฟลัดช่องส่ง
  4. การสูญเสียฉนวนป้องกันวงจรไฟฟ้า
  5. ลดช่วงอายุการใช้งานของชิ้นส่วน
  6. อ่อนกำลัง: ระบบล้ม/ความผิดพลาดของระบบ
 2. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก
  1. ความเสียหายของ PCB
  2. ความผิดพลาดของการส่งข้อมูล
  3. หน่วยความจำเสียหาย - ระบบสุ่มหยุดทำงาน
  4. ฮาร์ดดิสก์เสียหาย
  5. SCR (ไทริสเตอร์) ชำรุด
  6. ระบบชำรุด
  7. โปรแกรมผิดพลาด 88.3% ของความเสียหายที่ไม่ทราบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกเกิดจากไฟกระชาก)
 3. สายการสื่อสาร/สารส่งสัญญาณ
  1. ความเสียหายของหน่วยจ่ายไฟเข้า/ออก
  2. เกิดอาร์คขึ้นที่การติดตามสัญญาณ
  3. การสื่อสารที่ผิดพลาดโดยไม่ทราบสาเหตุ สัญญาณผิดพลาด
 4. การดำเนินการที่ผิดพลาด
  1. ตัดไฟของ ELCB/RCCB บ่อยครั้ง
  2. ข้อผิดพลาดในการดำเนินการของระบบ
  3. จ่ายไฟออกแบบคาดไม่ถึง ตั้งค่าใหม่ เปลี่ยนโหมด
 5. ความเสียหายของหน่วยจ่ายไฟ
  1. ชิ้นส่วนของสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า (SMPS) ถูกทำให้เสียหายได้ง่าย
  2. ไฟกระชากผ่านหน่วยจ่ายไฟเชิงเส้น ชิ้นส่วนภายในเสียหาย
  3. ตัดระบบไฟ DC (ตัดไฟตัวเรียงกระแส)
  4. ตัดไฟ หน่วยจ่ายไฟบกพร่อง

ไฟกระชากจากฟ้าผ่าทำลายอุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก

ดิจิตอล