อุปกรณ์สายดินของระบบไฟฟ้าแบบดิจิตอลรุ่นที่ 3
สำหรับการป้องกันฟ้าผ่าที่สมบูรณ์แบบ ไม่มีสายดิน

ฟังก์ชันหลักของ 

 • US Patent: อุปกรณ์ต่อสายดินที่ไม่จำเป็นต้องฝังลงในดิน
 • ฟังก์ชันที่หลากหลาย/ครอบคลุมสายดินหลายจุด + SPD + การป้องกันฟ้าผ่าแบบครบวงจร
 • การป้องกันไฟกระชากแบบครบวงจรสำหรับระบบอิเล็กทรอนิก ระบบสื่อสาร IT ระบบควบคุมอุปกรณ์
  ระบบกระจายเสียง ระบบเรดาร์ PLC ระบบการเฝ้าระวัง CCTV เป็นต้น
 • ลดการเกิดไฟกระชากจากสายไฟ สายการสื่อสาร สายดิน
 • ลดการเกิดไฟกระชากจากท่อส่งน้ำ ท่อส่งแก๊ส โครงสร้างที่เหนี่ยวนำ
 • ลดการเกิดไฟกระชากจากสายดิน/สายดินของระบบไฟฟ้า
  (GPR: Ground Potential Rise) ไฟกระชากรองที่ปล่อยจาก SPD ผ่านการแปลงพลังงาน
 • ทำหน้าที่ป้องกันสายดินของระบบไฟฟ้าและไฟกระชากพร้อมกัน
 • จัดทำระบบสายดินและระบบที่ทำให้ศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน
 • ระบบการตอบสนองต่อฟ้าผ่าหลายครั้ง (สิทธิบัตร) - ภาวะโลกร้อน
 • อุปกรณ์สายดินโดยไม่จำเป็นต้องฝังลงดิน - การติดตั้งและขนส่งที่ง่ายและรวดเร็ว
 • เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ยากในการต่อสายดิน เช่น หมู่เกาะ พื้นที่ขระขระ พื้นที่เนินเขาและพื้นที่สูง
 • การป้องกันไฟกระชากของระบบยานพาหนะเคลื่อนที่สำหรับยานพาหนะสื่อสารเคลื่อนที่ของกองทัพและรัฐบาล ยานพาหนะทดสอบ RF เป็นต้น

การป้องกันไฟกระชากจากฟ้าผ่าที่สมบูรณ์แบบครบวงจร

 • ที่มี

 • สายล่อฟ้าจำนวนมากและหลายชนิด
 • ความต้านทานของดินของสายดินต่ำมาก
 • อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) จำนวนมาก
  (SPD แต่ละตัวมีลักษณะที่แตกต่างกัน และ SPD ต้องเชื่อมต่อเข้ากับสายดิน)
 • ไม่สามา

  รถป้องกันระบบ อุปกรณ์ที่หลากหลาย
 • จากไฟกระชากจากฟ้าผ่า
 • จากไฟกระชากจากฟ้าผ่าที่ถูกเหนี่ยวนำ
 • จากไฟกระชากย้อนกลับ
 • จากไฟกระชากผ่านทางโครงสร้างเหล้ก เส้นทางโครงสร้างการนำไฟฟ้าอื่นๆ
 • ลดไฟกระชากจากสายไฟ สายส่งข้อมูล
 • ลดการทำให้เกิดไฟกระชากผ่านโครงสร้างที่เป็นเหล็ก
 • สายดินสำหรับอุปกรณ์แต่ละตัวที่มีศักย์ไฟฟ้าที่เท่ากันเพื่อป้องกันอุปกรณ์จากไฟกระชากทั้งหมด
 • ป้องกันจากไฟกระชากจากฟ้าผ่าที่ถูกเหนี่ยวนำ ไฟกระชากย้อนกลับ
 • สิทธิบัตรแห่งอเมริกา: eca3G ตัวมันเองเป็นสายดินของระบบไฟฟ้าที่ดี

 : eka three G

 • เครื่องมือการแปลงพลังงานรุ่นที่ 3
 • สิทธิบัตรแห่งอเมริกา: อุปกรณ์ต่อสายดินที่ไม่จำเป็นต้องฝังลงในดิน
 • การป้องกันไฟกระชากแบบครบวงจรด้วยฟังก์ชันสายดิน
 • การป้องกันไฟกระชากที่สมบูรณ์แบบครบวงจร สามารถป้องกันไฟกระชากแบบต่างๆ จากสายไฟ
  สายข้อมูล อุปกรณ์ต่างๆ โครงสร้างเหล็ก ชิ้นส่วนที่เป็นตัวนำไฟฟ้าโดยรอบเพื่อครอบคลุมไฟกระชากที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด
 • 1 ตัว สามารถเชื่อมต่อจุดป้องกันไฟกระชากได้สูงสุด 20 จุด
 • สามารถตรวจจับไฟกระชาก การเปลี่ยนแปลงพลังงานกระชากที่เกิดขึ้น ทำให้เป็นกลาง
  และลดไฟกระชากทั้งหมดที่อาจเข้าสู่ระบบผ่านทางสายไฟ สายข้อมูล ชิ้นส่วนที่นำไฟฟ้าจากภายนอก
  (เช่น ท่อส่งน้ำและท่อส่งก๊าซ โครงสร้างเหล็ก)
 • มีฟังก์ชั่นการแปลงพลังงานและการทำให้เป็นกลางในการแปลงสัญญาณไฟฟ้าจากการกระชากให้เป็นอาร์ค ความร้อน การทำให้เป็นกลางแ ละลดไฟกระชาก
 • สร้างศักย์ไฟฟ้าเท่ากันสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมด และชิ้นส่วนที่การนำไฟฟ้า เป็นต้น
  ที่ได้มีการปรับปรุงค่าความต้านทานของดินโดยอัตโนมัติ
 • ให้การป้องกันไฟกระชากแบบครบวงจรที่สามารถเชื้อมต่อกับจุดของสายดินได้มากถึง 20 จุด

 Component Units

Component Modules

 • - Modular Design for Performance Based Maintenance Service
 • eca3G LM model
 • eca3G TNC model
 • eca3G TM model

 Modular Design

 • Module composition
 • Main control board
 • SED module
 • Neutralization & EQ Module
 • Common Grounding Module
 • Multi-Pulse lightning Response Module
 • Energy Conversion Module
 • M2M Module
ดิจิตอล